Om samarbejdet

I efteråret 2017 indgik Dansklærerforeningen og Gadens Stemmer et samarbejde med det formål at lave et undervisningsforløb, der kan pirre udskolingselevernes indsigt og erkendelse. I forløbet og den tilhørende byvandring er det muligt for udskolingens elever at møde mennesker, der kan fortælle en smertefuld, måske skamfuld livshistorie og derigennem belyse det samfund, som vi alle er en del af. Nemlig et samfund, der ikke er så perfekt, som det fremstilles, men derimod rummer tonsvis af sårbare, uperfekte, pinlige, sorgfulde fortællinger om det at være menneske. 

OM BYVANDRINGEN

På en byvandring med Gadens Stemmer er man sammen med et menneske, som tør at fortælle om sine fejl. Man er sammen med et menneske, som samfundet på et eller tidspunkt har klassificeret som en taber, og eleverne bliver præsenteret for en barskere virkelighed end deres egen. Guiderne på byvandringerne fortæller om deres personlige oplevelser med tabuiserede emner såsom misbrug, kriminalitet, selvskade og hjemløshed. 

Hos Gadens Stemmer tilbydes guiden et nyt narrativ, ikke alene som ekspert, men også som en stærk person. Guiden er ikke længere et offer men en overlever fra gaden, der har prøvet og set en masse hårde ting og er kommet igennem det, og nu står guiden på de selvsamme gader i København og kan berette om det.  

Når man møder et menneske, som står stærkt i sin sårbarhed, så virker det afvæbnede og inspirerende. Eleverne kan reflektere over sit eget selvbillede og sine egne fejl i mødet med et uperfekt menneske og for en stund give slip på jagten efter det perfekte. Det skaber grobund for en større accept af sin egen uperfekthed – hvilket i sig selv er en sund menneskelig bevægelse at foretage.

OM UNDERVISNINGSFORLØBET

Forløbet består af en mundtlig og en skriftlig del på sammenlagt 26-30 lektioner (det står dog altid lærere frit for at tage opgaver ud og skræddersy deres eget forløb).

 

Eleverne skal i forløbet, “Hvis vi rykker godt sammen…”, sætte fokus på Gadens Stemmer og arbejdet med litteratur for at opleve og få dybere indsigt i sig selv og andre. De skal læse litteratur for at opnå glæde ved det digteriske og æstetiske sprog og for at øge deres viden om litteratur og de sammenhænge, som litteraturen er en del af. Teksterne kan samlet opives som et fordybelsesområde til folkeskolens afgangsprøve, prøveform B, eller deles op og opgives som enkelttekster, der knytter sig til fordybelsesområder som ”Romantikken”, ”Det moderne gennembrud”, ”Mellemkrigstiden i ord og billeder” eller fagtekster. Der er til sidst i forløbet forslag til paralleltekster, eleverne kan vælge som prøveoplæg.

 

Eleverne skal i forløbet, “Mellem skønlitteratur og journalistik”, opnå indsigt i skyggesider af vores samfund. Her møder eleverne mennesker, der på godt og ondt har måtte stå ansigt til ansigt med en lang række udfordringer i deres liv. Eleverne arbejder med denne indsigt sideløbende med et skriftligt arbejde med essays. Eleverne introduceres til essaygenren, komposition, sproglige virkemidler, modtagervenligt layout, internetsøgning og dokumentation. 

 

Dansklærerforeningen foreslår, at man arbejder med det ene forløb i ugerne op til byvandringen, og efter byvandringen går i dybden med det andet forløb. Man kan afhængig af temperament, klassen og den øvrige årsplanlægning vælge den rækkefølge, der passer bedst.

 

Færdigheds- og vidensmål 

Som det ofte er tilfældet i danskfaget, vil man gennem arbejdet med de to forløb komme til at berøre en lang række af de færdigheds- og vidensmål, som de nye fælles mål for faget dansk opstiller.

Med udgangspunkt i de nye fælles mål kan man pege på kompetenceområderne:

Læsning

  • Forberedelse, afkodning, sprogforståelse, tekstforståelse og sammenhæng.

Fortolkning

  • Undersøgelse, fortolkning, vurdering og perspektivering.

Fremstilling

  • Planlægning, forberedelse, fremstilling, respons, korrektur, præsentation og evaluering

Tilmeld nyhedsbrev